กำลังโหลด...

การถอนคำสั่งซื้อ

สิทธิ์ทางกฎหมายในการถอนคำสั่งซื้อ

คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนคำสั่งซื้อของคุณภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการส่งคำสั่งซื้อของคุณ คุณจำเป็นต้องส่งหนังสือแจ้งการถอนคำสั่งซื้อให้เราเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางจดหมาย อีเมลหรือแฟกซ์) หากคุณต้องการรับประกันว่าการถอนคำสั่งซื้อจะเกิดขึ้นภายในเวลาที่กำหนด คุณจำเป็นต้องส่งการหนังสือแจ้งเตือนหรือคืนสินค้าภายใน 14 วัน

การถอนคำสั่งซื้อจะต้องส่งมาที่:

GLAMIRA.co.th
c/o Ring-Paare.de GmbH
Schaeuffelenstr. 49-51
74076 Heilbronn
Germany
แฟกซ์: 07131/39419-19
อีเมล: service@glamira.co.th

ผลของการถอนคำสั่งซื้อ:

ในกรณีที่การเพิกถอนประสบความสำเร็จ สินค้า บริการหรือเงินที่ให้โดยฝ่ายใด ๆ ก็ตามจะถูกส่งคืน และกองทุนที่สะสมไว้จะได้รับการอนุมัติ ในกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายหลังจากการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าชดเชย เพื่อป้องกันการชดเชยค่าเสียหาย เราขอแนะนำไม่ให้ใช้สินค้าในลักษณะใด ๆ ที่อาจลดมูลค่าของสินค้า หากคุณต้องจ่ายค่าเสียหายใด ๆ อันเป็นผลมาจากความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ จำนวนเงินที่จะได้รับคืนจะถูกหักออกตามค่าเสียหายที่ต้องจ่าย

สิทธิในการถอนคำสั่งซื้อไม่สามารถใช้กับสินค้าที่ระบุไว้ด้านล่างนี้:

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการผลิตตามข้อกำหนดของลูกค้าหรือตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า สินค้าที่ไม่เหมาะสำหรับการส่งคืนเนื่องจากสภาพสินค้าไม่ตรงตามข้อกำหนด สินค้าที่เสียหายได้ง่ายและสินค้าที่หมดอายุแล้ว