กำลังโหลด...

ข้อมูลเกี่ยวกับเพชร

ข้อมูลเกี่ยวกับเพชร

ในภาษากรีก - adámas - หมายถึง ไม่แตก เพชรเป็นอัญมณีที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นวัตถุดิบที่แข็งที่สุดในโลกซึ่งใช้เพื่อการตกแต่ง เพชรประกอบด้วยผลึกคาร์บอนซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนภายใต้ความร้อนสูง (ประมาณ 1,250 องศาเซลเซียส) ภายใต้ความกดดันสูง (40-60 บรรยากาศ) ที่ความลึก 150-200 กม. ในเตาหลอมของลาวาที่เร่าร้อน การปะทุของภูเขาไฟได้โยนคริสตัลดิบลงสู่พื้นผิวโลก เพชรส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 100 ล้านปี

4Cs ของเพชร

กะรัต

หน่วยของน้ำหนักที่ใช้วัดเพชร 1 กะรัตเท่ากับหนึ่งในห้าของกรัม (0.2 กรัม) เพชร 1 กะรัตมีน้ำหนัก 100 จุด ใช้ Ct เป็นตัวย่อ

การเจียระไรเพชร

เพชรในช่วงนี้อยู่ด้านบนสุดของการวัดระดับและหายากมากเนื่องจากต้องใช้ปฏิสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบของแง่มุมและแสง เพชรเหล่านี้สะท้อนแสงได้ดีที่สุดและส่องประกายวิบวับมากกว่าเพชรทุกประเภท

Diamond Cut Signature

เพชรในช่วงนี้ถือว่ามีการเจียระไนคุณภาพสูงสุด ปฏิสัมพันธ์ของ เหลี่ยมมุมแสดงสมดุลที่ดีระหว่างความสุกใสและไฟในเพชร

Diamond Cut Ideal

เพชรในช่วงนี้ส่องประกายไฟและประกายไฟวิบวับเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเพชรที่ดีที่สุด เพชรประเภทนี้สะท้อนความมืดเล็กน้อย

Diamond Cut Very Good

เพชรในช่วงนี้สะท้อนแสงและส่งประกายได้จำกัด

Diamond Cut Good

ความสะอาดของเพชร

ระดับความสะอาดนี้ถือว่าไร้ตำหนิภายในไม่มีที่ติ เพชรเหล่านี้ไม่มีผลึกใด ๆ เพชรไร้ที่ติภายใน แต่อาจมีรอยตำหนิภายนอกซึ่งสามารถลบออกได้ด้วยการขัด เพชรไร้ตำหนิทั้งภายในและภายนอกมีน้อยมาก

Diamond Clarity FL - IF

เพชรที่มีความสะอาดระดับนี้อาจมีผนึกน้อยมากซึ่งตรวจพบได้ยากโดยการใช้กระจกขยาย 10X และไม่เห็นด้วยตาเปล่า

Diamond Clarity VVS1 - VVS2

เพชรที่มีความสะอาดระดับนี้มีผลึกเล็กเล็กน้อยซึ่งสามารถมองเห็นได้ภายใต้กระจกขยาย 10X และไม่เห็นด้วยตาเปล่า

Diamond Clarity VS1 - VS2

เพชรในกลุ่มความสะอาดนี้มีผลึกเล็กน้อยซึ่งสามารถตรวจพบได้ด้วยกระจกขยาย 10X

Diamond Clarity SI1 - SI2

เพชรมีผลึกเล็กน้อย สังเกตเห็นได้ด้วยกระจกขยาย 10 เท่าและสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

Diamond Clarity I1

เพชรมีผลึกอย่างเห็นได้ชัดซึ่งอาจส่งผลต่อความส่งประกายของเพชร ผลึกบนเพชรเหล่านี้สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

Diamond Clarity I2 - I3

สีของเพชร

เพชร D เป็นเพชรสีขาวและไร้สีที่ดีที่สุด เป็นระดับสีที่หายากและมีค่าสูงสุด

Diamond Colour D

เพชร E เป็นระดับสีที่สูงเป็นอันดับที่สองในระดับ "ไร้สี" เพชร E เป็นสีขาวที่หายากและมีลักษณะพิเศษ

Diamond Colour E

เพชร F อยู่ในเกรดสุดท้ายของระดับ "ไร้สี" และถือว่าเป็นเพชรสีขาวที่ดีและหายาก

Diamond Colour F

เพชร G เป็นระดับที่ "เกือบไร้สี" ; มีมูลค่ามาก มีร่องรอยสีขาวเล็กน้อย

Diamond Colour G

เพชร H อยู่ระดับ"เกือบไร้สี" และสีเล็กน้อย สามารถตรวจพบสีของเพชร H ได้เมื่อเทียบกับเพชรไร้สีอื่น ๆ

Diamond Colour H

เพชร I มีสีเล็กน้อยและถือว่าอยู่ในระดับ "เกือบไร้สี" อาจตรวจพบสีเล็กน้อยบนเพชร I

Diamond Colour I

เพชร J ถือว่าอยู่ในระดับสุดท้ายของ"เกือบไร้สี" สามารถตรวจพบสีขาวเล็กน้อยของเพชร J ได้

Diamond Colour J

เพชรเกรด K-Z ถือเป็นเพชรสีมีสีเล็กน้อยไปจนถึงเพชรสี เริ่มจากสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีเหลือง

Diamond Colour KZ

ใบรับรองเพชรคืออะไร?

Design Your Product

เพชรเป็นหินอัญมณีธรรมชาติ แต่ละเพชรมีลักษณะเฉพาะทั้งภายในและภายนอก นอกเหนือจากขนาดและสีของเพชรแล้ว ปานภายในเพชรยังกำหนดลักษณะเฉพาะตัว มูลค่าของเพชรขึ้นอยู่กับการรวมกันของคุณสมบัติเหล่านี้

สี่ลักษณะสำคัญที่ใช้ในการจำแนกเพชรเรียกว่า "4Cs ของเพชร": สี ความสะอาด รูปทรงและกะรัต ลักษณะเหล่านี้ได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเพชรและได้รับการจัดทำเป็นเอกสารไว้อย่างละเอียด เอกสารนี้เรียกว่ารายงานการจัดระดับหรือใบรับรองเพชร ใบรับรองเพชรมีความสำคัญเนื่องจากแสดงถึงคุณภาพและมูลค่าของเพชรในเครื่องประดับของคุณ

เพชรที่ผ่านการรับรองจาก GL

Design Your Product

เพชรทั้งหมดของ GL ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีจากผู้จัดจำหน่ายเพชรที่น่าเชื่อถือในประเทศที่เข้าร่วมโครงการของ Kimberley เพชรที่ผ่านการรับรองของ GL อยู่ในระดับสี H ความสะอาด VS และการเจียระไนอย่างดีมาก GLAMIRA จัดหาเพชรที่ผ่านการรับรองจาก GIA และเพชรที่ได้รับการรับรอง GL

เพชรที่ผ่านการรับรองของ GIA

Design Your Product

มีสถาบันจัดอันดับเพชรในประเทศและต่างประเทศหลายแห่งที่ให้ใบรับรองเพชร เช่น GIA HRD IGI AGS เป็นต้น GIA (สถาบันอัญมณีแห่งอเมริกา) ซึ่งเป็นสถาบันที่ไม่หวังผลกำไรในด้านภูมิศาสตร์วิทยาเป็นเป็นที่ยอมรับในเรื่องการจัดระดับเพชรและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก GRAMIRA ให้คุณเลือกสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยเพชรที่ผ่านการรับรองจาก GIA ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งสี ความสะอาด และการเจียระไนเพชรที่จะใช้กับฐานตัวแหวนของคุณ