x
 
   

เราคือใคร?

ร้านค้าแรกก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2542 ในเมือง Heilbronn ประเทศเยอรมนีซึ่งยังคงเป็นสำนักงานใหญ่จนถึงปัจจุบัน ตลอดแปดปีของประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมอัญมณีที่พัฒนาขึ้นอย่างมาก บริษัทได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจคั้งใหญ่ในการพัฒนาข้อเสนอและขยายฐานลูกค้าของตน หลังจากพัฒนาจากร้านค้าอัญมณีขนาดเล็กเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่สำคัญของกลุ่มเครื่องประดับในยุโรป ชื่อทางการค้า GLAMIRA จึงตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2554 ในสิ้นปี 2554 GLAMIRA มีความก้าวหน้าอย่างมากในตลาดอังกฤษและสเปน

ในปี 2555 GLAMIRA เริ่มออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์นี้ทำให้เกิดโอกาสในการเข้าสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ ในปีเดียวกัน GLAMIRA ในประเทศเยอรมันเริ่มทำการค้าทั้งในออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ ในปี 2556 บริษัท ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดเดนมาร์ก สวีเดน และฝรั่งเศส ด้วยการเติบโตนี้ GLAMIRA ได้เปิดตัวโรงงานผลิตของตนเองในเยอรมนี GLAMIRA ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ - สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรในเรื่องความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ GLAMIRA ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าออนไลน์ระดับโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกในปัจจุบัน ภายในสิ้นปี 2556 GLAMIRA ยังคงเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงฟินแลนด์และอิตาลีเพื่อขยายการลงทุน ตลอดปี 2557 GLAMIRA ได้เสริมโครงสร้างองค์กรเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าสู่ตลาดยุโรปตะวันตกและได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดหลัก ๆ ในยุโรปและในสหรัฐอเมริกา ในปี 2556 GLAMIRA ยังคงขยายธุรกิจไปยังตลาดยุโรปตะวันออกและตะวันออกไกล

https://www.glamira.co.th/glamira-worldwide/