กำลังโหลด...

สิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตของเรา

เพื่อรักษาความสามารถในการผลิต ความสามารถในการแข่งขันที่ดี และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง GLAMIRA มีทีมผู้ผลิตที่มีประสบการณ์สูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

สถานที่ผลิตใช้การรวมกันของ งานฝีมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อผลิตเครื่องประดับที่ดีที่สุดในโลก เนื่องจากการผสมผสานอย่างสมบูรณ์ เราจึงผลิตเครื่องประดับที่มีความบริสุทธิ์และมีคุณภาพดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวในเรื่องเครื่องประดับทั้งหมดของคู่รักและตอบสนองความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูง เวลาในการจัดส่งที่สั้นลง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น