เด็ก - สร้อยข้อมือเด็ก

Glamira
กำลังโหลด...
ตัวกรอง
เรียงตาม: สินค้าขายดี
Stones
Carat

Product View

แนวตั้ง
เรียงตาม: สินค้าขายดี
73 ผลิตภัณฑ์ที่พบ [i]

Colourful and Sweet Kids’ Bracelets

GLAMIRA offers a delightful collection of sweet

bracelets

for kids.With their many and varied, interchangeable charms and pendant motifs, colourful bracelets are the wristbands which are a must to enter the one-of-a-kind world of imagination. The adorable little animal figures of pendants will be the part of their own fairy tale or the subsidiary characters of their adventure.
In addition, there's a range of attractive identity bracelets, which can be engraved with your child's name, in order to create your kids’ identity cards as heroes or heroines in their imaginary stories. Click GLAMIRA.co.uk and browse our tender and lovely kids’ bracelets.