ยกเลิกหรือเปลี่ยนการสั่งซื้อ

ในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ เราขอให้คุณติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราในเวลาที่สะดวกที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

1 - Login to your GLAMIRA account. If you don't have a GLAMIRA account, you can easily create one by clicking the LOG IN/SIGN UP button on top of this page.

2 - After you login, go to the My Account page and click "My Orders" on the left menu.

3 - Find your order and click "Cancel" to cancel your order or click "Edit" to modify your order details.

Please note that a processing order cannot be cancelled or modified. We will be unable to process your cancellation or modification request after the first 30 minutes as your product will be in the production process. Thank you for your understanding.